PRO ŠKOLY

MŠ a 1.STUPEŇ

STARŠÍ ŽÁCI

VELKÁ POŠŤÁCKÁ POHÁDKA KARLA ČAPKA

(od 4 do 11 let) o krásách naší země

Listonoš, pan Kolbaba, načapal v noci na poště skřítky. Hráli karty s dopisy. Karetní hodnotu poznali podle toho, jestli byl dopis psaný z lásky, nebo z povinnosti. Pan Kolbaba našel psaníčko bez adresy a nemohl ho proto doručit. Skřítci vyčetli, že je od Frantíka pro Mařenku z velké lásky. Pan Kolbaba nechtěl, aby byla Mařenka smutná a vydal se ji hledat. Cestou projde celou naší zemí s řadou zajímavých, typicky českých míst. Např. Pardubicemi, kde se peče tradiční perník… Všude si s chutí zazpívá místní lidovou písničku. Nakonec Mařenku najde. Mařenka už se bála, že na ni Frantík dávno zapomněl. Když dostane psaníčko, celá se rozzáří a začne se konečně zase smát. Pan Kolbaba je šťastný, protože vidí, že se jeho dlouhé pátrání nakonec vyplatilo… 

Představení vzniklo za finanční podpory Nadace Život Umělce

 

ANIČKA A MAŠKARY

(od 6 do 14 let) rekonstrukce masopustního rituálu s příběhem

Pestrý děj příběhu přibližuje divákům staré lidové rituály, ve kterých se odráží život na našem venkově. Lidé si v zimě, kdy nešlo pracovat venku na poli, hledali zpestření života a příležitosti k veselému sousedskému setkání, na která přes léto nebyl čas. Dvě sestřičky hledají službu a najdou ji na statku u sedláka, který se právě chystá na oslavy masopustu. Při oslavách se sejde celá vesnice a nakonec tu obě děvčata zažijí dobrodružství a najdou i lásku. Masopustním rituálem se postavy v příběhu loučí s minulým rokem a připravují se na skromné zimní období. Proto je Masopust potřeba oslavit opravdu velkolepě. A oslavy uvidíte v přímém přenosu přímo před vašima očima…

 

O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE

(od 4 do 11 let) Staročesky laděná pohádka o velikonocích podle lidových tradic

Barka nechce psát domácí úkol o velikonočních zvycích. Kouzlem se přenese o sto let zpátky a právě v době příprav na velikonoční svátky a potká tu zatoulanou ovečku, ze které se nakonec vylíhne úžasné překvapení. V příběhu se před dětmi otevře prostý život na našem venkově před dlouhou dobou a velikonoční rituály jsou zde zasazeny do souvislostí běžného života a přirozeně vysvětleny. 

Představení vzniklo za podpory Středočeského kraje.

STARŠÍ ŽÁCI

ČERT A KÁČA PODLE ANTONÍNA DVOŘÁKA
ROK 2024 JE ROKEM HUDBY. K této příležitosti bych ráda upozornila na tento titul.

Představení ukazuje dětem, že i vážná hudba umí být veselá, žertovná a zpěvná.

Uvidíte činoherní příběh podle libreta opery od Adolfa Weniga. Diváci se setkají s autorem Antonínem Dvořákem, který hledá příběh ke své nové opeře. Nakonec ho najde přímo před sebou v lidech, kteří žijí v jeho blízkém okolí. V představení jsou jako scénická hudba využity vybrané ukázky z opery v provedení orchestru Národního divadla. Čtyři hlavní árie jsou v nahrávce zařazeny do děje a herecky dohrávány. Výběr hudby provedla ředitelka Hudebního festivalu Antonína Dvořáka „HFAD Příbram“ paní Albína Houšková. Pro tento festival se uskutečnila premiéra představení v roce 2015. Představení je určeno žákům od 3 do 8 třídy a má u nich dobré přijetí. 

Představení vzniklo za finanční podpory Nadace život umělce 

 

 

 

ANIČKA A MAŠKARY
ANIČKA A MAŠKARY
ANIČKA A MAŠKARY
ČERT A KÁČA podle Antonína Dvořáka
VELKÁ POŠŤÁCKÁ POHÁDKA
VELKÁ POŠŤÁCKÁ POHÁDKAVELK
O NEPOSEDNÉ POMLÁZCE